20070509_1752_7x7Welkom bij
Dorpsraad Kaag - Buitenkaag

De vereniging Dorpsraad Kaag - Buitenkaag werd op 14 april 1972 opgericht.

Overeenstemmend met de statuten stelt de vereniging zich ten doel het bevorderen en bestendigen van de belangen van de inwoners van Kaag en Buitenkaag.

Kaag is een dorpskern van de gemeente Kaag en Braassem en valt onder de provincie Zuid-Holland. Buitenkaag wordt bestuurd door de gemeente Haarlemmermeer en bevindt zich in de provincie Noord-Holland.

De vereniging Dorpsraad Kaag - Buitenkaag heeft door de samenwerking van de twee kernen in twee verschillende gemeenten en twee provincies een bijzondere bestuurlijke positie. Wij noemen ons dorp ook wel het "dubbeldorp'.

Na bijna veertig jaar functioneren is echter gebleken dat deze bestuurlijke samenwerking voldoet.

Het bestuur van de Dorpsraad Kaag - Buitenkaag ziet de toekomst van deze bijzondere vereniging daarom vol vertrouwen tegemoet.

Nieuws van de Pontraad

Op 15 februari jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente Kaag en Braassem, ODV Maritiem en de Pontraad. Bij dit gesprek waren aanwezig o.a. mevrouw Peters, wethouder Kaag en Braassem, namens de gemeente, Marieke Neijssel, operationeel manager van ODV Maritiem en de heren Bertu, Glaudé en Van Liempt van de Pontraad Kaag-Buitenkaag. Aanleiding voor het gesprek was ten eerste de behoefte bij alle partijen om de exploitatie van het pontveer, per 1 januari door […]

Van de Pontraad

De Pontraad is een delegatie van de Dorpsraad en bestaat uit één vertegenwoordiger van de Dorpsraad, één vertegenwoordiger van de SPK, één vertegenwoordiger van Royal van Lent en betrokken bewoners. Op dit moment maken Eric Bertu, Jan van Liempt, Jacques Glaudé en Renée Smit deel uit van de Pontraad. De vertegenwoordiger van Royal van Lent zal bij een eerstvolgende bijeenkomst aanhaken. Bij de overdracht van de exploitatie van de veerdienst Kaag-Buitenkaag is het voorstel gekomen […]

Volgende pagina »