Meest recente berichten

 

20070509_1752_7x7
W
elkom bij Dorpsraad Kaag - Buitenkaag

De vereniging Dorpsraad Kaag & Buitenkaag werd op 14 april 1972 opgericht.

Overeenstemmend met de statuten stelt de vereniging zich ten doel het bevorderen en bestendigen van de belangen van de inwoners van Kaag en Buitenkaag.

Kaag is een dorpskern van de gemeente Kaag en Braassem en valt onder de provincie Zuid-Holland. Buitenkaag wordt bestuurd door de gemeente Haarlemmermeer en bevindt zich in de provincie Noord-Holland.

De vereniging Dorpsraad Kaag & Buitenkaag heeft door de samenwerking van de twee kernen in twee verschillende gemeenten en twee provincies een bijzondere bestuurlijke positie. Wij noemen ons dorp ook wel het "dubbeldorp'.

Na bijna veertig jaar functioneren is echter gebleken dat deze bestuurlijke samenwerking voldoet.

Het bestuur van de Dorpsraad Kaag & Buitenkaag ziet de toekomst van deze bijzondere vereniging daarom vol vertrouwen tegemoet.

Openbare vergadering

De volgende openbare vergadering staat in het najaar gepland op 25 november in de ontmoeting aanvang 20.00 uur. concept agenda: Opening Mededelingen, ingekomen stukken Verslag van de halfjaarlijkse vergadering van 8-04-2016 Samenstelling Bestuur Buitenkaag: – Nieuwbouwproject Zweilandstraat – Groengroep plannen – Project inrichting ringdijk – Buurtpreventie PAUZE Kaag – Kernen in hun kracht, MAG 2.0 – Snelverkeer op het eiland Beide dorpskernen – Ontwikkelingen rond Schiphol – Plannen van Lent – Vervanging veerstoepen pont – […]