Categorie: Projecten

PERSBERICHT Gemeente Kaag en Braassem

PONTVEER KAAG AANGEVAREN DOOR BINNENVAARTSCHIP Maandagmiddag 6 mei j.l. is de pontveer naar Kaag aangevaren door een binnenvaartschip. Op dat moment lag de pont afgemeerd in de fuik aan de Buitenkaag zijde. Hierdoor is het remmingswerk van de veerstoep ontzet. De pontveer zelf raakte licht beschadigd. De schade heeft geen invloed op de veiligheid aan boord. Momenteel wordt de toedracht en de omvang van de schade onderzocht. Zodra de uitkomsten van het schadeonderzoek bekend zijn, […]

Van de Pontraad – Bericht 5

In het vervolg op eerdere berichten sturen wij u hierbij een update van gesprekken en activiteiten rondom de veerdienst Kaag – Buitenkaag. Op vrijdag 26 april jl. is er een vervolg gesprek geweest tussen de Gemeente Kaag Braassem ( wethouder Yvonne Peters, Richard van der Helm en Hans Démoed), ODV (Chris van Rossum en Colin van Veen) en de Pontraad (Eric Bertu en Renée Smit). Dit op uitnodiging van de gemeente die graag goed geïnformeerd […]

Van de Pontraad – Bericht 4

In het vervolg op eerdere berichten sturen wij u hierbij een update van gesprekken en activiteiten rondom de veerdienst Kaag – Buitenkaag. Op vrijdag 15 maart jl. is er een vervolg gesprek geweest tussen de Gemeente Kaag Braassem ( wethouder Yvonne Peters, Richard van der Helm en Hans Démoed), ODV ( Marieke Neijssel) en de Pontraad (Jacques Glaudé en Eric Bertu en Renée Smit). De pontraad heeft aangegeven dat er verbeteringen zichtbaar zijn en dat […]

Van de Pontraad – Bericht 3

In het vervolg op eerdere berichten sturen wij u hierbij een update van gesprekken en activiteiten rondom de veerdienst Kaag – Buitenkaag. Er is een gesprek gevoerd met de firma Ponto over de situatie met betrekking tot de bemensing van de pont en gerelateerde problemen. De firma Ponto heeft aangegeven, als eilandbewoners, zeer begaan te zijn met de veiligheid van de veerdienst. Tevens is er contact tussen ODV Maritiem en Ponto inzake extra hulp bij […]

Nieuws van de Pontraad

Op 15 februari jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente Kaag en Braassem, ODV Maritiem en de Pontraad. Bij dit gesprek waren aanwezig o.a. mevrouw Peters, wethouder Kaag en Braassem, namens de gemeente, Marieke Neijssel, operationeel manager van ODV Maritiem en de heren Bertu, Glaudé en Van Liempt van de Pontraad Kaag-Buitenkaag. Aanleiding voor het gesprek was ten eerste de behoefte bij alle partijen om de exploitatie van het pontveer, per 1 januari door […]

Van de Pontraad

De Pontraad is een delegatie van de Dorpsraad en bestaat uit één vertegenwoordiger van de Dorpsraad, één vertegenwoordiger van de SPK, één vertegenwoordiger van Royal van Lent en betrokken bewoners. Op dit moment maken Eric Bertu, Jan van Liempt, Jacques Glaudé en Renée Smit deel uit van de Pontraad. De vertegenwoordiger van Royal van Lent zal bij een eerstvolgende bijeenkomst aanhaken. Bij de overdracht van de exploitatie van de veerdienst Kaag-Buitenkaag is het voorstel gekomen […]